Contoh Geguritan Puisi Bahasa Jawa

Contoh Geguritan Puisi Bahasa Jawa. Puisi dalam bahasa jawa atau yang disebut geguritan. Geguritan adalah lantunan lagu-lagu suci yang dinyanyikan pada saat pelaksanaan yadnya. Setiap jenis yadnya memiliki lagu suci tersendiri.

Adapun arti Geguritan adalah lantunan lagu-lagu suci yang dinyanyikan pada saat pelaksanaan yadnya. Setiap jenis yadnya memiliki lagu suci tersendiri.

Berdasarkan jenis yadnya, geguritan dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu antara lain:

1. Geguritan Dewa Yadnya
2. Geguritan Manusa Yadnya
3. Geguritan Pitra Yadnya

Karena diatas sudah dijelaskan tentang pengertian geguritan, maka berikut ini akan dipublikasikan contoh geguritan kepada teman-teman semuanya, dimana contoh geguritan ini diperoleh dari berbagai sumber di Internet :

Cerita Saka Manca

ing papan sarwa salju, aku
ngangen-angen lawang gubug binuka
ana bedhiyang lan lincak

nanging wis kebacut dadi salju
guritan apadene kekarepan
nglinthing bareng tumiyupe angin
nunjem-nunjem dom periih
sadawane wengi

kangmangka ing ngisor salju pinendhem candhi
sing durung kober kababar unine prasasti

Babad Wedhi Pasisir

Sorene sore jingga
wengine wengi biru
kembang pandhan mesem marang mbulan
tangane ngawe-awe sajak kemayu
apa hiya iki dayane layang atimu
sing jare bakal ditulis kalane ijen
lan sendhang mung amping-ampingann jendhela
sing wengi iki isih panggah binuka?

biyen aku nate apal gojegmu
kepiye nalika bingung ndhedher sagegem guritan
ing lemah suwung pinggire taman
ora ketang mbalang liring sambi mungkur
nyamudana wingkis sakehing kekarepan
nutup kudhuping kekembangan

iki babad wedhi pasir
pinaes ganda aruming mawar
rarasing riris dhadha kumesar


Apalagi bagi kamu orang jawa adalah hal bijaksana jika mau untuk melestarikan budaya sendiri, salah satunya adalah geguritan. Dengan begitu peninggalan nenek moyang kita akan tetap abadi dihati anak cucunya kelak sampai akhir zaman.

Berikut ini adalah kumpulan puisi bahasa jawa atau Geguritan paling lengkap terbaru dan teristimewa saya sajikan buat anda

PETENGING WENGI

sumribit angin ngelus langit sore
manuk sriti bali ing pucuking cemara
nganti tekaning wengi sing nyenyet
gawang-gawang katon pasuryanmu

gawe tambah kekesing angin sore
tumlawung rasa kang ngulandara
wengi bakal tumeka maneh
bareng karo wewayanganmu
kang bakal ngebaki impen petenging wengi

lumaku turut petenging lurung
bakal gawang-gawang campur mega-mega
apa kudu tak buwang bareng karo lumingsiring wengi ?

PEPADANG BAKAL TUMEKA

angrantu sinambi jumangkah ing dalan kang peteng kebak sandungan
mecaki lurung lurung kang dawa satengahing ara-ara samun
bumi kang kapidak kebak sinengker
anggawa ganda bacin
manuk manuk dhandhang kekitrang wayah sore
peteng kang gemuleng ing angganing manungsa

wus sinerat ana ing kitab duk ing uni
pepadang bakal tumeka anggawa kabar bebungah
kanggo kita sami jalma manungsa
kang bakal amadhangi lurung-lurung, dalan-dalan lan ara-ara samun
amadhangi sakendhenging jagat raya
mara gage kita sami tumenga ing angkasa
mangayubagya rawuhipun sang pepadhang
kanthi mesu raga nutup babahan nawa sanga
mangestu nampi pepadhang …..

WAYAH ESUK PEDUT ANGENDANU

rong puluh tahun kepungkur aku lan sliramu nate mlaku ana dalan kene
saklawase ora nate ketemu
saliramu lan saliraku wus beda ora kaya biyen nalika isih tak kanthi
gandaning wengi mau isih sumrebak ngebaki pedut wayah esuk

wus aja mbok tangisi lakon kang wus kapungkur
wus pirang wayah ketiga tak lakoni nganti rambut warna ireng lan putih
ing dalan iki rong puluh tahun kepungkur
ana cerita rinajut endah

dik, kala kala sliramu isih dadi impenku
pirsanana ana nduwur kae
ana teja manther ing sela-selaning gegodongan
lan lintang panjer wengi sing isih kari sakmenir gedhene

saiki aku lan sliramu linambaran rasa kangen
simpenen kangenmu ana impen ***

LINTANG-LINTANG

lintang-lintang abyor ing tawang
cumlorot sliweran nalika alihan
kumleyang mencok ing socamu asihku
cahyane gumebyar sunare gilar-gilar
ing telenge atimu sliramu tansah dakantu

lintang-lintang alihan
cumlorot telu ana pundhakku
kawitan lintang abang lintang perang
kapindho lintang mirunggan lintang kamanungsan
pungkasan lintang kumukus lintang kadurakan

SEDYAKU

Wis, Jeng…
Aku sumeleh
nyelehake pangarep-arepku
marang katresnan lan kawigatenmu sing semu
yen nyatane amung semene
cunthele lelakonku…

Pepenginku tansah sumandhing
lan nresnani sliramu
kudu dakprunggel
sing luwih wigati, Jeng
donga lan pengestumu wae
tansah mili kanggo aku

Wis, Jeng
aku pamit
becik njembarake pikir
nggayuh kabegjan
mring ati lan katresnan satuhu
tan ora binagi ing liyan
sempurna ing guritan siji…

PEPADANG BAKAL TUMEKA

angrantu sinambi jumangkah ing dalan kang peteng kebak sandungan
mecaki lurung lurung kang dawa satengahing ara-ara samun
bumi kang kapidak kebak sinengker
anggawa ganda bacin
manuk manuk dhandhang kekitrang wayah sore
peteng kang gemuleng ing angganing manungsa

wus sinerat ana ing kitab duk ing uni
pepadang bakal tumeka anggawa kabar bebungah
kanggo kita sami jalma manungsa
kang bakal amadhangi lurung-lurung, dalan-dalan lan ara-ara samun
amadhangi sakendhenging jagat raya
mara gage kita sami tumenga ing angkasa
mangayubagya rawuhipun sang pepadhang
kanthi mesu raga nutup babahan nawa sanga
mangestu nampi pepadhang

KEKUDANGANKU

o, ngger sang ponang jabang bayi
bebarengan tangismu kang kejer sumusup ing wengi
sira wus lahir kanthi slamet
nyawang gumelaring jagat raya

yen sira nangis tak emban lan tak tembangake dandang gula lingsir wengi
kapurih sira bisa turu kanthi tentrem
yen sira mesem tak kudang tak liling

o, ngger sang ponang jabang bayi
tak gadang dadiya wong kang luhur bebudenmu ing tembe ***

kanggo: fabian moreno setiawan lan rubi dirgantara

UDAN WAYAH SORE

udan riwis-riwis nggawa angin gumanti
ora kaya nalika kang kawuri sing kebak pangarep-arep
dikaya ngapa lemah wus kebanjur teles

sesuk esuk yen sang surya wiwit sumunar
lan manuk kepodang colat-colot ana wit gedang
tak tunggu tekamu ing sak ngisore payung
tak kanthi lakumu tumeka ngendi

mbokmenawa sesuk sore wus ora udan riwis-riwis
marakake gawe kekesing ati
manuk kepodang wus mabur mangulon
nanging tetep tak tunggu tekamu ***

NALIKA SEPI

pasuryanmu sing bening
tumiba ing banyu mili turut pletheking surya
saya suwe tansaya adoh
ninggalake sepi

tan ana sabawa gumrisiking alang alang
aku mung bisa nyawang
pasuryanmu sing kagawa banyu mili turut kali
nganti datan katon kasaput pedut *

RON GARING

Wengi sansaya atis
nalika aku sesingidan ing sajroning swara gamelan
kang digawa dening angin

prasasat tan kendhat
anggonku kulak warta adol prungu
ananging isih mamring

aku wis pingin cecaketan
obormu kang makantar-kantar
madhangi jangkah lan jagatku

ana ngendi papanmu
lelana tapa brata
tanpa pawarta tanpa swara

aku kadya ron garing
kumleyang kabur kanginan
ing jagat peteng lelimengan

krasa luwih abot
anggonku ngadhepi dina-dina ing ngarep
mlakuku ora mantep

kagubet ribet lan ruwet
adoh saka cahyamu
pedhut ing sakindering pandulu

panjenengan
guruku, sihku, oborku
kancanana sukmaku sinau bab katresnan sajroning ati.
Pengarang: Budhi setyawan

Demikian dulu beberapa contoh geguritan atau Puisi Bahasa jawa yang dapat saya sampaikan kali ini.


Tag :
geguritan, geguritan bahasa jawa, geguritan bahasa jowo, geguritan jowo, gegutiran boso jowo, puisi bahasa jawa, geguritan puisi jawa, geguritan basa jawa, geguritan, geguritan jawi, geguritan jawa, geguritan puisi bahasa jawa, puisi bahasa jawa geguritan, contoh geguritan puisi bahasa jawa, contoh puisi bahasa jawa, puisi bahasa jawa kangen, puisi bahasa jawi, puisi jawa cinta, puisi cinta dalam bahasa jawa, arti mangestu, contoh puisi basa jawa, syair bahasa jawa tentang wanita, contoh geguritan jowo, boso jowo geguritan

label

4shared acara tv ada Adat Istiadat Indonesia agama Agama Islam Air Bersih Android aneh Aneka Resep Kue Aneka Resep Puding animasi Animasi Allah Animasi bbm animasi Bergerak Animasi Powerpoint antivirus Apa AJA aplikasi Arti Kata Arti Mimpi Artikel Belajar Ngeblog Artikel Dhono wareh artikel ibu artikel Remaja artis Askep Background Power Point Badan Pemerintah Bahasa Jawa Bahasa Sunda Baju Batik modern baju korea Bali bank Bantuan Dana Barner basket Batik Batik Bola Bau Badan bayi belajar bahasa indo Belajar bahasa Inggris Belajar bahasa Korea Belajar Corel Draw Belajar Fisika belajar Kimia belajar komputer Belajar matematika belajar menggambar belajar microsoft word Belajar PowerPoint Belajar sejarah Belajar sejarah Islam belajar umum berita artis berita heboh Berita Teknologi Bibi lung Bimbingan Konseling binatang Bingkai Foto Bingkai Ijasah Sertifikat Bingkai Undangan Biodata Artis Korea Biografi Artis Indonesia Biografi Boyband Biografi Pahlawan Biografi Pemain bola Biologi bisnis bisnis online blackberry Bola Dunia Boneka Boneka Danbo browser Budaya budaya nusantara Budidaya Tanaman Budidaya Ternak Bunga Burung Pleci Busana Pengantin cara Cara Daftar cara download cara Membuat Cara Membuat Blog Cara Membuat Makalah Cara Mencuci Cara Mengobati Cara Shalat CDMA Ceramah Islam Cerita Lucu Cerita Lucu Bahasa Jawa Cerita Pahlawan Cerita Rakyat cerita rakyat Dalam Bahasa Inggris Cerpen Cerpen Bahasa Indonesia Cerpen Bahasa Inggris Cerpen Bahasa Sunda cerpen cinta cerpen ibu Cerpen Persahabatan cerpen remaja cerpen romantis Cerpen Sedih cheat Game Pc Chord Kunci Gitar Cinderella Cinta coboy junior contoh Contoh Brosur Contoh Desain Spanduk contoh descriptive contoh expression Contoh Narrative Texts Contoh Paragraf Contoh Paragraf Deskriptif contoh Pidato contoh Pidato Bahasa Jawa Contoh Pidato Bahasa Sunda Contoh Proposal Contoh Soal CPNS Contoh Soal Matematika contoh surat contoh surat lamaran kerja Contoh Surat Pengaduan Contoh surat Pernyataan Contoh Susunan Acara Cupcake Daftar Email Daftar Nama Bayi Dakwah Ramadhan Dialog Bahasa Inggris Doa Dongeng Download Download font Download Game Download IDM terbaru Download Kamus Download Makalah Download Musik Download Musik Korea Download Program Download Skripsi Karya Ilmian Download Smadav Download Software Terbaru DP BBM Drama drama korea drama Mandarin ebook Belajar bahasa Ingris ebook Islam Ebook Pemrograman Ekosistem entertaiment facebook fakta film foto afika Foto artis foto cantik Frekuensi Chanel parabola futsal Gaji Umr Indonesia Galau gambar animasi gerak Gambar Animasi Islam Gambar animasi Kimia Gambar Bergerak Gambar Contoh Undangan Pernikahan Gambar Contoh Undangan Ulang Tahun Gambar Logo Gambar Lucu game Game Online game PC Geguritan Gemscool Geografi gif gokil Gombalan Gunung hamil harga harga emas harga nokia harga samsung Harga Tiket Hari Ulang Tahun Hewan langka Hobi Hobi Ayam Bangkok Aduan Hobi Burung hobi cupang Hobi Ikan Hobi Mancing Hobi Tanaman Hukum humor idm iklan Ilmu Ekonomi Ilmu Pengetahuan Alam ilmu pengetahuan umum Indonesian Idol 2013 Info penting informasi gadget Internet Inverter IPA IPS Iseng Islami jadwal jadwal sepak bola jadwal sepak bola ISL Jakarta Jantung sehat Jaringan Komputer Jawa Tengah jepang Jerawat jilbab Ka Kata Galau Karangan Karikatur Karikatur kartun Kartu Nama Kartu Ucapan Kartun Islami Kartun lucu Karya Tulis Ilmiah kata kata bijak Kata Bijak Bahasa Inggris kata cinta Kata Galau Kata Gaul kata gombal kata indah Kata Kata Lucu kata kata mutiara kata lucu kata motivasi kata mutiara Kata Mutiara Cinta Kata Penyemangat Kata Penyesalan Kata Rindu kata romantis kata sedih Kata Sindiran Kata Ucapan Kata Ucapan Terimakasih Kata-kata Bijak Kebaya Muslim Kebersihan Lingkungan Kebudayaan kedokteran Keindahan Dunia kekasih Kerajinan Tangan Kerajinan Tangan Dari Barang Bekas Kerajinan Tangan Dari Kertas Kerajinan Tangan Dari Manik manik Kerja Kesehatan Kesehatan Tubuh Khasiat Buah Khotbah Kisi Kisi Soal Kisi Kisi Soal Ujian Nasional Korea kreatifitas Kucing kue Kuliah Kumpulan Puisi Kumpulan Puisi Cinta lagu barat lagu terbaru lampu UV Lapangan Olah raga Latihan Membentuk Otot Latihan Office Word lebaran Lirik Lagu Popular Logo Lowongan Kerja lucu makanan sehat Manajemen Pendidikan Manfaat Danging Manfaat Olah Raga Mario teguh Memakai Jilbab Membuat membuat skripsi Mempercepa Smartfrend Mempercepat Koneksi Internet Merawat bayi mikroskop MNCTV Model Baju Model Kebaya Modifikasi CB100 Modifikasi motor Modifikasi Vespa Motivasi Diri mozilla firefox musik Nama Pemain Drama Korea Narkoba naruto nasehat agama Naskah Drama Naskah Drama Legenda naskah drama singkat Naskah pidato Noah Obat Diabetes Obat Sakit Gigi Ogoh ogoh Olah Raga Atletik olahraga operator Origami ost lagu iklan pacar Pajak Pakaian Adat Indonesia Paket Internet pan Pangkat Polisi Pantun Pantun Bahasa Jawa Pantun Betawi Pantun Cinta Pantun Jenaka Pantun Lucu Pantun Pernikahan Pantun Sunda Paper Ekonomi Paragraf Eksposisi Paragraf Narasi pasang iklan pb Pelanggaran Ham Pemerintahan Pemrograman pendidikan Pengertian Pengetahuan Alam Penghargaan Awards Pengumuman Penyaringan air isi ulang Peraturan Olah raga Perawatan Kaki Perawatan Wajah Percakapan Bahasa Inggris Percetakan Percobaan Fisika Percobaan Kimia Peribahasa pernikahan Pernikahan Artis Perpisahan Perpisahan Sekolah pes pidato pidato pernikahan PKN PKN smp Plesetan Lucu Polisi politik Prakarya Produk jasa Profile Penyanyi Profile Politisi Profile Presenter Prolog Proposal usaha Puisi Puisi Bahasa Inggris Puisi Bahasa Sunda Puisi Cinta Puisi Galau Puisi Islami Puisi Jawa Puisi Keindahan Alam Puisi Pagi Puisi Perpisahan Puisi persahabatan Puisi Rindu Pupuh Sunda putus cinta rahasia alam Ramadhan ramalan Rangakaian Elektronika Rasulullah Nabi muhammad rcti Remaja renang resep resep bubur Resep Bulu Kukus Resep Kolak Resep Minuman Es Resep Obat Tradisional Alami Resep Tahu romantis RPP Silabus rumah Rumah Adat Rumus Fisika rumus matematika Sajak Bahasa Sunda SD Segitiga Sekolah Seni Patung sepak bola sepeda motor serial drama setting Internet modem Sinopsis Drama Korea Sinopsis Film Indonesia Sinopsis Novel Sinopsis Senetron situs terkenal SMA SMK Smp sms SMS Lucu sms ucapan Soal Latihan Ujian Soal SNMPTN Soal Spikotes Soal Ujian Nasional software Software Akuntansi sosiologi Spanduk Spongebob Status Facebook strategi Futsal sumpah pemuda surat Surat Lamaran kerja Surat Permohonan Tafsir Al-Quran Tanaman Obat Tanya jawab Bahasa Inggris Tarian adat Indonesia tata Negara Tebak Tebakan Teknik Fotografi Teknik Olahraga Teks Pidato Bahasa Inggris Telkomsel tempat Tempat Tujuan Objek Wisata Tenaga Dalam Tentang Cewek Tentang Cowok tentang Kehidupan Tentang Pendidikan Teori Fisika Ternak Lele test Tip Hape Tips Tips Anak Tips Baju Tips Bisnis Tips BlackBerry Tips Cinta Tips Computer tips dan trik Tips dan triks Tips Diet Tips facebook Tips Flashdisk Tips HP tips Internet Tips kecantikan tips Keluarga Tips Komputer Tips Laptop Tips mata Tips Memasak Resep Steak Tips Memperbaiki Printer tips obat tradisional Tips Photoshop Tips Rambut Tips Resep masakan Tips Rumah Tips Tes Tips Tidur tips Tingkah laku tips Tubuh Tips Twitter Tips Wajah Tips Windows 7 Tips Windows xp toko online tools Trik Sulap Tugas Akhir tutorial tutotial tv online Ucapan Ucapan cinta ucapan Puasa Ucapan Selamat Pernikahan Ucapan Selamat Selamat Malam Ucapan Selamat Selamat Pagi Ucapan Selamat Ulang Tahun Ukuran kertas Umpan Ikan Undangan unik Upacara Adat Bali Upacara Agama Update Anti Virus usaha VB video Video Bola Video Klip video lucu Video Memakai Jilbab Video Musik Wallpaper cantik wallpaper Islam wanita Wanita Muslim wisata xl yoko Youtube