Sajak Bahasa Sunda Indonesia


kumpulan sajak bahasa sunda maaf ane bukan orang sunda jadi ngak ngerti tentang bahasa sunda tapi tak apalah untuk keninginan saya berbagi pada anda orang sunda silahkan lihat kumpulan sajak-sajak contoh sajak bahasa sunda di Dhono wareh terbaru sajak sunda lama tentang sajak cinta
banyak contoh disini tentang sajak diantaranya sajak bahasa sunda tentang alam, juga bagi yang sedang memadu kasih bisa lihat disini juga tentang sajak cinta bahasa sunda untuk orang tua bisa lihat juga.. sajak bahasa sunda tentang ibu

Tapi sebelumnya mohon maaf sedikit kurang lengkap lain kali di postingan selanjudnya akan saya perbanyak untuk lebih lengkapnya bisa kunjungi disiniSajak RIZAL SABDA

Karasa ayeuna mah Yan
lalampahan téh geus natrat
kajeueung di péngkolan

bulan béngras kénéh
nyaangan léngkah gejed urang
nu ngandelkeun gandeuang basajan

Yan bulan masih nu baheula
najan cahyana dicangkalak katunaan
wirahmana angger marengan réngkak urang
     nu éstu rimbil ku harepan nu can kalakonan
Aku Ingin
Sapardi Joko Damono

Aku ingin mencintaimu dengan sederhana,
seperti kata-kata yang tak sempat terucapkan
oleh kayu kepada api yang menjadikannya abu
Aku ingin mencintaimu dengan sederhana,
Seperti isyarat yang tak sempat dikatakan
oleh awan kepada hujan yang menjadikannya tiada.

Puisi atau sajak Sapardi di atas sama sederhana dan dalam sepertisajak Basa Sunda karya Didin Tulus berjudul pipisahan, perpisahan, yang dimuat dalam buku kumpulan sajak dan puisi Surat ti Bali (2009:23).

Paturay ieu
lain keur ahir carita
tapi hiji lengkah-lumampah
nyorang kabagjaan
jero dunya sorangan

Terjemah bebas karya sajak Basa Sunda tersebut :

Pertemuan ini
bukan ahir cerita
tapi satu jejak-langkah
mencari kebahagiaan
dalam dunia sendiri

Salah satu nukilan puisi dan kumpulan sajak Basa Sunda yang ditulis oleh penulis dan pegiat sastra dengan nama pena Didin Tulus ini adalah representasi dari keberlangsungan perkembangan dunia sastraSunda  pada umumnya.

Karya-karya puisi dan sajak Basa Sunda yang dalam buku Surat ti Bali(Surat dari Bali) merupakan simpul keberlangsungan antargenerasi hinggakiwari. Dalam jagat literatur karya sastra seperti puisi dan sajak dengan menggunakan medium bahasa Sunda masih bisa dihitung dengan jari.

Tidak hanya sastra dan sajak Basa Sunda yang langka di percaturan literatur, dalam ranah penelitian pun kearifan budaya lokal mengalami hal yang sama. Karya penelitian bisa dilacak dalam buku-buku Tini Kartini dkk., Biografi dan karya Sastrawan Sunda Masa 1945-1965(1978), Yuhana, Sastrawan Sunda (1979), Daeng Kanduruan, Sastrawan Sunda (1979), Haji Hasan Mustapa (1985).

Ada juga kolaborasi dalam buku Ajip Rosidi dan Haji Hasan Mustapa jeung karya-karyana (1989). Yang paling kiwari dari karya seniman basa Sunda adalah Ensiklopedi Sunda (2000) dan Apa Siapa Orang Sunda (2003), keduanya ditulis oleh seniman produktif asli Sunda yang kuat akan integritas dan kritis, Ajip Rosidi (1938-sekarang).

Memang, tidak banyak sajak Basa Sunda yang melanglang buana hingga ke dunia internasional. Jangankan dunia internasional, percaturan sajak Basa Sunda secara nasional pun masih sangat minim. Namun, dengan kenyataan seperti itu, bukan berarti sajak Basa Sunda ini tidak eksis di percaturan sastra nusantara. Berikut ini terdapat beberapa sajak Basa Sunda yang sudah pernah dibukukan dalam kumpulan-kumpulan sajak Basa Sunda atau yang sudah pernah dimuat dalam majalah Basa Sunda yang bisa dinikmati pembaca.

DOSA
Ku: Apip Mustopa

Datangna teu karasa
Kawas impian janari
Jiga nimat jiga sawarga

Tapi lamun pajar geur peuyar
Karasa diri leuwih rucah manan meri
Inget ka basisir tempat balabuh
Di mana layar geus rapuh

Dosa
Leuwih amis manan anggur
Mun seug nembag dada nu diabur
Tapi di mana tumiba lara
Kaduhung poe make ditundung

Duh gusti
Najan ka mana nya indit
Dosa teu weleh ngukuntit

(Srangenge, Jakarta)

***

GUPAY LEMBUR
Ku: Nano S.

Gupay-gupay panineungan kiwari nembongan deui
Basa rek ningalkeun lembur, rek miang tolabul ilmi
Kacipta Ema jeung Bapa, gugay jajap pangharepan
Di bandung muga sing jucung, gancang mulang ka sarakan

Gupay-gupay panineungan kiwari nembongan deui
Basa beus ninggalkeun stanplat, hae mah puguh tibelat
Kacipta cisoca Ema, nu rambisak kingkin sedih
Pileuleuyan dayeuh Garut, kapaksa urang papisah

Munggaran hirup di Bandung
Beungeut lembur kapigandrung
Disusukan marak lauk
Balap ngojay ulin leutak
Luhur pasir peperangan
Hanaang ngala duwegan

Lalakon manjang di Bandung
Lembur ngan ukur galindeng
Duriat ngan dina lebaran
Betah ditempat ngumbara
Pageuh jeung adeg sawawa

Gupay-gupay panineungan kiwari nembongan deui
Katingtrim hirup dilembur ngahariring ngajak mulang
Kacipta Ema jeung Bapa, nelengnengkung nimbang incu
Ngan hanjakal sagalana, nu di jugjug geus teu aya

(Mangle No. 338 taun 1969)

***

KAMERDIKAAN
Ku: Apip Mustopa

Kamerdikaan teh, jang
Jukut ngemploh sisi jalan
Nu teu weleh katincakan
Ku nu resep mabal jalan

Kamerdikaan teh, jang
Jukut ngemploh di sampalan
Dihakanan ingon aburan
Atawa diararitan
Tapi teu weleh parucukan

Kamedikaan teh, jang
Waruga aki-aki nu rangkebong
Dada ngagambang panon celong
Teu ari mikiran hutang

(Srangenge, Jakarta)

***

HUJAN POYAN
Ku: Apip Mustopa

Deuleu, panonpoe huhujanan
Boa pohaci marandi

Ieung, panonpoe teh cirambay
Boa aya nu digupay

Sssttt, geuing ieu hujan poyan
Boa karuhun keur moyan

(Srangenge, Jakarta)

***

MERI
Ku: Apip Mustopa

Di alam dunya
Asana moal aya
Nu bisa hirup sauyunan
Cara meri saabrulan

Mun nu ngangon nitah ka katuhu
Bring ngatuhu
Mun nu ngangon nitah ka kenca
Bring ngenca
Bari disarada:
Wek wek wek!

Di alam dunya
Asana moal aya
Nu bisa hirup basajan
Cara meri saabrulan

Dahar cukup saaya-aya
Kumaha nu rek maraban
Mun keur diabur
Lolodok di sawah batur
Bari disadara:
Wek wek wek!

(Srangenge Jakarta)

***

PESTA DEMOKRASI
Iwan Muhammad R                                                  

Mun rek enya boga karep nu sarua, naha bet pada-pada
Mun rek enya mawa batin rahayat, naha bet ngamurah-mareh darajat
Sagala diumbar carita : seja ngabebaskeun waragad sakola,
Muka lapangan kerja, atawa ngangkat sora nu werit
Tapi naha bet parasea marebutkeun paisan tutung

Banner, baligho,spanduk jeung poster-poster ngarumekan kota
Jalan-jalan leuseuh teu  beda jeung runtah nu cenah urang kokolakeun
Gang-gang pararoek heurin tetenjoan, tembok-tembokna jadi majalah
dinding
Naha bet ngolok-ngolok duit, geuning sakabeh eta teh teu beunang
dipake mungkus peda-peda acan, bororaah laku dijual atawa dipake
nyimbutan barudak nu tinggolepak di emper toko jeung lampu-lampu
stopan
Kahujanan, kapanasan pamustunganana digalaksak ku angin peuting
Gudawang lebah tarang, gorowong genggerong
Nu make kopeah, nu make tiung, nu make kabaya, nu make baju
supermen
Nu dipoto jeung monyet, nu jeung caleg artisna, nu api-api jadi seniman
Nu api-api jadi kiyai, nu api-apai jadi olahragawan
Kabeh teu bisa ngalawan ninggang datang paceklik ka rahayat
nu cenah rek diwakilan ku maranehanana.

Na ngarudag naon atuh, aya pesta demokrasi teh siga nu moro bagong
Marawa anjing bari dibarajuan ku rupa-rupa gambar
Kabeh pada boga cita-cita, mawa visi jeung misi sewang-sewangan
Hayang meunangkeun naon nu diudag

Kawas barudak di lembur coko langlayangan, lumpat titatarajong bari
panon tanggah
Teu ditolih nu dihandap, teu ditempo nu tincak
Teu paduli kebon batur ruksak, teu paduli rek cohcor katincak
“Nu penting aing meunangkeun nu diudag” omong budak

“Kadarieu! Kadarieu! Yeu ubar hanaang. Pek contreng lebah irungan,
atawa dadana, atawa dina ngaranna atawa dina gambarna!
Pek gunakeun hak pilihna tong salah, milih luyu jeung hati nurani!”
gorowok partai nu teu sacara langsung nitah milih manehna.
Aya deui nu nyebutkeun rek bebela ka patani, ngaronjatkeun hasil
tatanenna.
Aya deui anu ngajangjikeun numpes kamiskinan jeung pengangguran
Naha teu era disalindiran ku iklan roko?
Majar beuki loba pilihen, beuki bingung milihna
Atawa nu omat-omatan ulah katipu ku cau badag bisi dijerona cangkang
hungkul!

Mun rek enya boga karep nu sarua, naha bet pada-pada
Mun rek enya mawa batin rahayat, naha teu sauyunan bae dina
nanjeurkeun cita-cita
Ngawangun nagri nu waluya.

TAG: puisi bahasa sunda pantun bahasa sunda puisi bahasa sunda tentang pahlawan tentang ibu pidato puisi cint tentang alam tentang persahabatan ukuran lapangan futsal gif animation gerak dhana widyamika tugas dan wewenang mahkamah konstitusi

label

4shared acara tv ada Adat Istiadat Indonesia agama Agama Islam Air Bersih Android aneh Aneka Resep Kue Aneka Resep Puding animasi Animasi Allah Animasi bbm animasi Bergerak Animasi Powerpoint antivirus Apa AJA aplikasi Arti Kata Arti Mimpi Artikel Belajar Ngeblog Artikel Dhono wareh artikel ibu artikel Remaja artis Askep Background Power Point Badan Pemerintah Bahasa Jawa Bahasa Sunda Baju Batik modern baju korea Bali bank Bantuan Dana Barner basket Batik Batik Bola Bau Badan bayi belajar bahasa indo Belajar bahasa Inggris Belajar bahasa Korea Belajar Corel Draw Belajar Fisika belajar Kimia belajar komputer Belajar matematika belajar menggambar belajar microsoft word Belajar PowerPoint Belajar sejarah Belajar sejarah Islam belajar umum berita artis berita heboh Berita Teknologi Bibi lung Bimbingan Konseling binatang Bingkai Foto Bingkai Ijasah Sertifikat Bingkai Undangan Biodata Artis Korea Biografi Artis Indonesia Biografi Boyband Biografi Pahlawan Biografi Pemain bola Biologi bisnis bisnis online blackberry Bola Dunia Boneka Boneka Danbo browser Budaya budaya nusantara Budidaya Tanaman Budidaya Ternak Bunga Burung Pleci Busana Pengantin cara Cara Daftar cara download cara Membuat Cara Membuat Blog Cara Membuat Makalah Cara Mencuci Cara Mengobati Cara Shalat CDMA Ceramah Islam Cerita Lucu Cerita Lucu Bahasa Jawa Cerita Pahlawan Cerita Rakyat cerita rakyat Dalam Bahasa Inggris Cerpen Cerpen Bahasa Indonesia Cerpen Bahasa Inggris Cerpen Bahasa Sunda cerpen cinta cerpen ibu Cerpen Persahabatan cerpen remaja cerpen romantis Cerpen Sedih cheat Game Pc Chord Kunci Gitar Cinderella Cinta coboy junior contoh Contoh Brosur Contoh Desain Spanduk contoh descriptive contoh expression Contoh Narrative Texts Contoh Paragraf Contoh Paragraf Deskriptif contoh Pidato contoh Pidato Bahasa Jawa Contoh Pidato Bahasa Sunda Contoh Proposal Contoh Soal CPNS Contoh Soal Matematika contoh surat contoh surat lamaran kerja Contoh Surat Pengaduan Contoh surat Pernyataan Contoh Susunan Acara Cupcake Daftar Email Daftar Nama Bayi Dakwah Ramadhan Dialog Bahasa Inggris Doa Dongeng Download Download font Download Game Download IDM terbaru Download Kamus Download Makalah Download Musik Download Musik Korea Download Program Download Skripsi Karya Ilmian Download Smadav Download Software Terbaru DP BBM Drama drama korea drama Mandarin ebook Belajar bahasa Ingris ebook Islam Ebook Pemrograman Ekosistem entertaiment facebook fakta film foto afika Foto artis foto cantik Frekuensi Chanel parabola futsal Gaji Umr Indonesia Galau gambar animasi gerak Gambar Animasi Islam Gambar animasi Kimia Gambar Bergerak Gambar Contoh Undangan Pernikahan Gambar Contoh Undangan Ulang Tahun Gambar Logo Gambar Lucu game Game Online game PC Geguritan Gemscool Geografi gif gokil Gombalan Gunung hamil harga harga emas harga nokia harga samsung Harga Tiket Hari Ulang Tahun Hewan langka Hobi Hobi Ayam Bangkok Aduan Hobi Burung hobi cupang Hobi Ikan Hobi Mancing Hobi Tanaman Hukum humor idm iklan Ilmu Ekonomi Ilmu Pengetahuan Alam ilmu pengetahuan umum Indonesian Idol 2013 Info penting informasi gadget Internet Inverter IPA IPS Iseng Islami jadwal jadwal sepak bola jadwal sepak bola ISL Jakarta Jantung sehat Jaringan Komputer Jawa Tengah jepang Jerawat jilbab Ka Kata Galau Karangan Karikatur Karikatur kartun Kartu Nama Kartu Ucapan Kartun Islami Kartun lucu Karya Tulis Ilmiah kata kata bijak Kata Bijak Bahasa Inggris kata cinta Kata Galau Kata Gaul kata gombal kata indah Kata Kata Lucu kata kata mutiara kata lucu kata motivasi kata mutiara Kata Mutiara Cinta Kata Penyemangat Kata Penyesalan Kata Rindu kata romantis kata sedih Kata Sindiran Kata Ucapan Kata Ucapan Terimakasih Kata-kata Bijak Kebaya Muslim Kebersihan Lingkungan Kebudayaan kedokteran Keindahan Dunia kekasih Kerajinan Tangan Kerajinan Tangan Dari Barang Bekas Kerajinan Tangan Dari Kertas Kerajinan Tangan Dari Manik manik Kerja Kesehatan Kesehatan Tubuh Khasiat Buah Khotbah Kisi Kisi Soal Kisi Kisi Soal Ujian Nasional Korea kreatifitas Kucing kue Kuliah Kumpulan Puisi Kumpulan Puisi Cinta lagu barat lagu terbaru lampu UV Lapangan Olah raga Latihan Membentuk Otot Latihan Office Word lebaran Lirik Lagu Popular Logo Lowongan Kerja lucu makanan sehat Manajemen Pendidikan Manfaat Danging Manfaat Olah Raga Mario teguh Memakai Jilbab Membuat membuat skripsi Mempercepa Smartfrend Mempercepat Koneksi Internet Merawat bayi mikroskop MNCTV Model Baju Model Kebaya Modifikasi CB100 Modifikasi motor Modifikasi Vespa Motivasi Diri mozilla firefox musik Nama Pemain Drama Korea Narkoba naruto nasehat agama Naskah Drama Naskah Drama Legenda naskah drama singkat Naskah pidato Noah Obat Diabetes Obat Sakit Gigi Ogoh ogoh Olah Raga Atletik olahraga operator Origami ost lagu iklan pacar Pajak Pakaian Adat Indonesia Paket Internet pan Pangkat Polisi Pantun Pantun Bahasa Jawa Pantun Betawi Pantun Cinta Pantun Jenaka Pantun Lucu Pantun Pernikahan Pantun Sunda Paper Ekonomi Paragraf Eksposisi Paragraf Narasi pasang iklan pb Pelanggaran Ham Pemerintahan Pemrograman pendidikan Pengertian Pengetahuan Alam Penghargaan Awards Pengumuman Penyaringan air isi ulang Peraturan Olah raga Perawatan Kaki Perawatan Wajah Percakapan Bahasa Inggris Percetakan Percobaan Fisika Percobaan Kimia Peribahasa pernikahan Pernikahan Artis Perpisahan Perpisahan Sekolah pes pidato pidato pernikahan PKN PKN smp Plesetan Lucu Polisi politik Prakarya Produk jasa Profile Penyanyi Profile Politisi Profile Presenter Prolog Proposal usaha Puisi Puisi Bahasa Inggris Puisi Bahasa Sunda Puisi Cinta Puisi Galau Puisi Islami Puisi Jawa Puisi Keindahan Alam Puisi Pagi Puisi Perpisahan Puisi persahabatan Puisi Rindu Pupuh Sunda putus cinta rahasia alam Ramadhan ramalan Rangakaian Elektronika Rasulullah Nabi muhammad rcti Remaja renang resep resep bubur Resep Bulu Kukus Resep Kolak Resep Minuman Es Resep Obat Tradisional Alami Resep Tahu romantis RPP Silabus rumah Rumah Adat Rumus Fisika rumus matematika Sajak Bahasa Sunda SD Segitiga Sekolah Seni Patung sepak bola sepeda motor serial drama setting Internet modem Sinopsis Drama Korea Sinopsis Film Indonesia Sinopsis Novel Sinopsis Senetron situs terkenal SMA SMK Smp sms SMS Lucu sms ucapan Soal Latihan Ujian Soal SNMPTN Soal Spikotes Soal Ujian Nasional software Software Akuntansi sosiologi Spanduk Spongebob Status Facebook strategi Futsal sumpah pemuda surat Surat Lamaran kerja Surat Permohonan Tafsir Al-Quran Tanaman Obat Tanya jawab Bahasa Inggris Tarian adat Indonesia tata Negara Tebak Tebakan Teknik Fotografi Teknik Olahraga Teks Pidato Bahasa Inggris Telkomsel tempat Tempat Tujuan Objek Wisata Tenaga Dalam Tentang Cewek Tentang Cowok tentang Kehidupan Tentang Pendidikan Teori Fisika Ternak Lele test Tip Hape Tips Tips Anak Tips Baju Tips Bisnis Tips BlackBerry Tips Cinta Tips Computer tips dan trik Tips dan triks Tips Diet Tips facebook Tips Flashdisk Tips HP tips Internet Tips kecantikan tips Keluarga Tips Komputer Tips Laptop Tips mata Tips Memasak Resep Steak Tips Memperbaiki Printer tips obat tradisional Tips Photoshop Tips Rambut Tips Resep masakan Tips Rumah Tips Tes Tips Tidur tips Tingkah laku tips Tubuh Tips Twitter Tips Wajah Tips Windows 7 Tips Windows xp toko online tools Trik Sulap Tugas Akhir tutorial tutotial tv online Ucapan Ucapan cinta ucapan Puasa Ucapan Selamat Pernikahan Ucapan Selamat Selamat Malam Ucapan Selamat Selamat Pagi Ucapan Selamat Ulang Tahun Ukuran kertas Umpan Ikan Undangan unik Upacara Adat Bali Upacara Agama Update Anti Virus usaha VB video Video Bola Video Klip video lucu Video Memakai Jilbab Video Musik Wallpaper cantik wallpaper Islam wanita Wanita Muslim wisata xl yoko Youtube